ponedeljek, 22. marec 2010

Ločitev

Iščem. Napake v meni se gotovo izražajo v mojih bonsajih. Samoanalize so kozmetika za dušo. Analize dreves so duša za kozmetiko.
Primer: beli gaber.
Visoko, dvodebelno podobo karakterizirata posebnost in motnja; žena in mož.
Posebnost; levo deblo izraža gibanje, slika težo razvoja skozi čas. Prva veja se je ujedla v deblo, kot da bi iskala in našla oporo svojega nagubanega, od življenjskih preizkušenj grčastega starša. Kot se sin še zadnjič oklene svoje matere, preden odide svojo pot.

Motnja; desna stran je ravna. Ravnodušna in nesklepčna. Svet zase. Večja, močnejša, prevladujoča, a brez karizme. Ne vklaplja se v družino. Čas za ločitev. Samostojni izraz posebnosti.
Karakter. Bistvo.
Vsako drevo ga ima. Včasih je vskladu s pravili, največkrat ne. Neobremenjenost opazovalca z okvirji je ključna za konsenz.
Kot pri ljudeh. Ja, kot pri ljudeh.